Et høyt servicenivå hos både administrasjon og de ansatte er helt nødvendig for at du som kunde skal føle deg ivaretatt på en tilferdsstillende måte. Dette betyr at vi gjør vårt ytterste for å alltid gi deg raske tilbakemeldinger på henvendelser, og at våre renholdere skal være imøtekommende når de er ute hos deg.

I månedlige, interne evalueringsmøter vil eventuelle endringer og/eller mangler fra begge parter bli tatt opp og behandlet, slik at utfordringer blir eliminert så fort som mulig. Ved å være tett på kundene setter vi oss i en posisjon der dere føler at dere blir både sett og hørt. Ved å ha god kommunikasjon med de som utfører det daglige renholdet vil vi kunne hente ut informasjon som videreformidles tilbake til kunden – slik at dere får tilrettelagt lokalene på en best mulig måte slik at vi er i stand til å utføre arbeidet etter deres ønsker.

Vi setter alltid våre kunder og deres behov i fokus!

1

Kvalitet

board

Service

pig

Pris

Benytt en solid, norskeid bedrift som brenner for jobben sin
– og bestill en uforpliktende befaring i dag

Cleanify er godkjent av Arbeidstilsynet